Vault

Bu veri için şifreleme anahtarı aygıtta oluşturulmuştur ve herhangi bir dış sunucuya yedekleme olmaz. Bu da verilerinizin yalnızca sizin tarafınızdan okunabilir olduğu anlamına gelmektedir.

Bunu bilmeniz lazim