PGP Sure® powered by Ciphr®

Några fakta om traditionell PGP-mail och OTR-chattlösningar som erbjuds på smartphones vs. Hypercore® från Ciphr på en Samsung Knox-telefon. Sekretessen på PGP Blackberries är inte direkt den bästa. Därför erbjuds det idag traditionell PGP-mail och OTR chattlösningar nästan[…]

Ciphr Text, Ciphr Mail, and Ciphr Vault   

Kära Ciphr kund, Vi kontaktar er för att informera om det senaste försöket till att vanherdra Ciphr säkerhets system. Vår snabba tillväxt har fått konkurrenterna försöka stoppa oss genom blockeringar, DDos attacker och sprida falska rykten.Vi är[…]